Project van 2 Juni 2023

Enquête – Actieplan Seizoensversterking Hardenberg

Samen met Ondernemershuis voor het Vechtdal zijn we dit jaar in opdracht van het platform Gastvrij Hardenberg van start gegaan met het meerjarig Actieplan Seizoensversterking (bekijk het actieplan). In 2023 staat het thema smaak/streekproducten centraal, in 2024 natuur en in 2025 gezondheid.

Het doel is om komende jaren meer bezoekers en bestedingen in de periode buiten de NL schoolvakanties om te genereren. Om te meten wat de resultaten zijn, willen we de beginsituatie in kaart brengen. Dus: ben jij ondernemer in Hardenberg? Vul dan de enquête in.

Naar de enquête